بخش عطاری آجیل و خشکبار عرشیا به بررسی مطالب پیرامون انواع محصولات عطاری نظیر، ادویه ها، عرقیجات، شربت ها و سایر می پردازد.